222073_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
222073_tabell
statistikk
2015-09-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av august 2015 var det betalt inn 546 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapaugust 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.fullscreen-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.excel-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.csv-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Tabell 2Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentfullscreen-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentexcel-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentcsv-iconSkatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Tabell 3Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentfullscreen-iconSkatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentexcel-iconSkatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosentcsv-iconSkatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken