193311_tabell_221802_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
193311_tabell_221802
statistikk
2015-03-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av februar 2015 var det betalt inn 137 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapfebruar 2015

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2012Februar 2013Februar 2014Februar 2015Februar 2013Februar 2014Februar 2015
Østfold4 035,74 212,14 355,04 382,54,43,40,6
Akershus12 796,914 362,213 372,513 747,012,2-6,92,8
Oslo23 343,823 423,928 680,125 264,90,322,4-11,9
Hedmark2 617,32 672,12 758,62 803,12,13,21,6
Oppland2 630,72 679,22 663,82 832,41,8-0,66,3
Buskerud4 956,65 253,15 207,25 405,76,0-0,93,8
Vestfold3 535,03 686,53 808,53 879,14,33,31,9
Telemark2 648,52 801,02 792,72 752,35,8-0,3-1,4
Aust-Agder1 673,21 736,21 764,31 736,03,81,6-1,6
Vest-Agder3 811,83 740,14 077,13 521,0-1,99,0-13,6
Rogaland11 405,111 614,612 586,112 482,01,88,4-0,8
Hordaland10 041,010 505,110 667,010 888,34,61,52,1
Sogn og Fjordane1 849,11 912,01 946,42 062,83,41,86,0
Møre og Romsdal4 993,15 299,75 103,25 159,96,1-3,71,1
Sør-Trøndelag5 330,05 660,85 885,86 189,96,24,05,2
Nord-Trøndelag1 783,41 890,01 885,41 926,56,0-0,22,2
Nordland3 413,53 486,33 428,63 591,32,1-1,74,7
Troms Romsa2 185,82 242,12 276,52 457,62,61,58,0
Finnmark Finnmárku761,6818,9821,1860,37,50,34,8
Svalbard87,284,787,496,5-2,93,210,4
Kontinentalsokkelen37 631,136 563,032 229,624 647,2-2,8-11,9-23,5
Kildeskatt på pensjon63,565,771,573,23,58,82,4