136542_tabell_182469_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136542_tabell_182469
statistikk
2014-06-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2014

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Mai 2013Mai 2014Mai 2013Mai 2014
I alt434 148421 5456,4-2,9
Ordinær skatt til staten16 81815 9641,4-5,1
Ordinær skatt på oljeutvinning31 32624 68213,0-21,2
Særskatt på oljeutvinning52 60739 87515,8-24,2
Fellesskatt til staten126 839127 5681,50,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 48713 8667,02,8
Ordinær skatt til primærkommunen63 66864 6607,51,6
Medlemsavgift til folketrygda54 74058 1015,46,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda74 27776 1738,22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar386657-44,170,2