136542_tabell_182468_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136542_tabell_182468
statistikk
2014-06-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2014

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Mai 2011Mai 2012Mai 2013Mai 2014Mai 2012Mai 2013Mai 2014
Østfold12 535,013 045,413 976,714 167,54,17,11,4
Akershus41 476,644 881,046 789,844 998,78,24,3-3,8
Oslo70 958,171 403,275 571,378 289,00,65,83,6
Hedmark8 208,98 530,98 984,59 077,43,95,31,0
Oppland8 045,58 371,78 665,18 900,84,13,52,7
Buskerud15 486,715 941,016 867,416 850,62,95,8-0,1
Vestfold11 161,311 813,312 636,712 725,65,87,00,7
Telemark8 175,08 614,98 970,08 953,75,44,1-0,2
Aust-Agder5 163,35 461,55 708,55 729,05,84,50,4
Vest-Agder10 831,212 767,711 336,611 907,617,9-11,25,0
Rogaland34 485,535 916,838 116,240 441,14,26,16,1
Hordaland29 579,231 489,033 159,534 567,86,55,34,2
Sogn og Fjordane5 401,25 739,85 952,35 989,16,33,70,6
Møre og Romsdal14 153,515 146,915 973,415 648,07,05,5-2,0
Sør-Trøndelag16 068,917 005,117 808,918 605,95,84,74,5
Nord-Trøndelag5 329,35 697,46 059,96 021,46,96,4-0,6
Nordland10 027,910 638,310 775,010 965,66,11,31,8
Troms Romsa6 394,77 086,57 344,17 439,210,83,61,3
Finnmark Finnmárku2 288,12 477,02 573,42 582,98,33,90,4
Svalbard283,8413,7103,5112,745,8-75,08,9
Kontinentalsokkelen60 653,475 749,086 680,067 494,224,914,4-22,1
Kildeskatt på pensjon83,4126,2195,3190,351,354,8-2,6