136542_tabell_182467_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136542_tabell_182467
statistikk
2014-06-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2014

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Mai 2012Mai 2013Mai 2014Mai 2012 - Mai 2013Mai 2013 - Mai 2014
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt407 903434 148421 5456,4-2,9
Ordinær skatt til staten16 58916 81815 9641,4-5,1
Ordinær skatt på oljeutvinning27 73331 32624 68213,0-21,2
Særskatt på oljeutvinning45 43952 60739 87515,8-24,2
Fellesskatt til staten124 995126 839127 5681,50,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)112 60813 48713 8667,02,8
Ordinær skatt til primærkommunen59 25263 66864 6607,51,6
Medlemsavgift til folketrygda51 94754 74058 1015,46,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda268 65074 27776 1738,22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar691386657-44,170,2
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift267 995286 795292 4117,02,0
Ordinær skatt til staten11 50112 49912 4118,7-0,7
Fellesskatt til staten65 13269 46068 4556,6-1,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)112 33913 22413 5797,22,7
Ordinær skatt til primærkommunen57 84462 30963 1797,71,4
Medlemsavgift til folketrygda51 83954 64157 9585,46,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda268 65074 27776 1738,22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar691386657-44,170,2
 
Upersonlege skattytarar139 464146 949128 5495,4-12,5
Ordinær skatt til staten5 0444 2823 503-15,1-18,2
Ordinær skatt på oljeutvinning27 73331 32624 68213,0-21,2
Særskatt på oljeutvinning45 43952 60739 87515,8-24,2
Fellesskatt til staten59 74457 26858 954-4,12,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1231227236-1,74,0
Ordinær skatt til primærkommunen1 2731 2391 299-2,74,8
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.443404585-8,844,8
Ordinær skatt til staten443849-13,628,9
Fellesskatt til staten119111160-6,744,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1383651-5,341,7
Ordinær skatt til primærkommunen135121182-10,450,4
Medlemsavgift til folketrygda10899142-8,343,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....