136540_tabell_177152_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136540_tabell_177152
statistikk
2014-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapapril 2014

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
April 2012April 2013April 2014April 2012 - April 2013April 2013 - April 2014
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt297 505317 076307 2426,6-3,1
Ordinær skatt til staten11 38111 11010 980-2,4-1,2
Ordinær skatt på oljeutvinning27 71331 39624 23813,3-22,8
Særskatt på oljeutvinning45 40652 73039 15716,1-25,7
Fellesskatt til staten90 56590 96897 1390,46,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)17 7178 2488 5376,93,5
Ordinær skatt til primærkommunen36 18538 99239 9237,82,4
Medlemsavgift til folketrygda31 62133 19135 2235,06,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda246 33350 37851 6428,72,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar58462404-89,4551,6
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift167 257178 829183 6006,92,7
Ordinær skatt til staten6 8957 4967 5828,71,1
Fellesskatt til staten39 60342 08842 1006,30,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)17 4627 9988 2647,23,3
Ordinær skatt til primærkommunen34 84637 69338 5018,22,1
Medlemsavgift til folketrygda31 53433 11535 1055,06,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda246 33350 37851 6428,72,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar58462404-89,4551,6
 
Upersonlege skattytarar129 890137 933123 1616,2-10,7
Ordinær skatt til staten4 4513 5863 356-19,4-6,4
Ordinær skatt på oljeutvinning27 71331 39624 23813,3-22,8
Særskatt på oljeutvinning45 40652 73039 15716,1-25,7
Fellesskatt til staten50 86748 79354 907-4,112,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1223221231-0,94,5
Ordinær skatt til primærkommunen1 2301 2061 272-2,05,5
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.358314481-12,353,2
Ordinær skatt til staten352841-20,046,4
Fellesskatt til staten9587131-8,450,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1312942-6,544,8
Ordinær skatt til primærkommunen11093150-15,561,3
Medlemsavgift til folketrygda8777117-11,551,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....