92897_tabell_108275_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
92897_tabell_108275
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Mars 2012Mars 2013Mars 2012Mars 2013
I alt231 867239 5909,43,3
Ordinær skatt til staten9 2279 34031,61,2
Ordinær skatt på oljeutvinning14 15413 27228,6-6,2
Særskatt på oljeutvinning23 19622 29228,5-3,9
Fellesskatt til staten65 26066 7164,42,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)7 4767 9665,86,6
Ordinær skatt til primærkommunen35 02537 5812,57,3
Medlemsavgift til folketrygda30 98432 5357,55,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda45 96249 8346,88,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar58252158,7-91,1