92897_tabell_108274_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
92897_tabell_108274
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Mars 2010Mars 2011Mars 2012Mars 2013Mars 2011Mars 2012Mars 2013
Østfold7 059,67 473,37 955,58 287,85,96,54,2
Akershus20 918,923 120,324 418,226 708,710,55,69,4
Oslo32 843,138 834,540 080,240 835,018,23,21,9
Hedmark4 683,84 961,45 221,85 451,75,95,24,4
Oppland4 699,04 824,25 115,85 282,62,76,03,3
Buskerud8 301,68 975,49 467,810 044,28,15,56,1
Vestfold6 498,86 673,57 153,27 547,12,77,25,5
Telemark4 712,44 891,65 132,65 408,03,84,95,4
Aust-Agder2 844,83 063,23 249,73 416,27,76,15,1
Vest-Agder5 573,86 187,26 592,06 718,211,06,51,9
Rogaland18 831,919 561,821 489,822 430,23,99,94,4
Hordaland16 141,617 058,318 657,019 735,15,79,45,8
Sogn og Fjordane3 057,13 201,13 398,13 556,04,76,24,6
Møre og Romsdal7 795,48 490,39 150,59 594,38,97,84,9
Sør-Trøndelag9 018,29 580,410 122,410 788,06,25,76,6
Nord-Trøndelag3 082,33 181,93 485,83 730,13,29,67,0
Nordland5 593,55 987,56 394,76 596,47,06,83,2
Troms Romsa3 742,04 016,44 262,14 448,87,36,14,4
Finnmark Finnmárku1 339,21 391,51 491,01 582,53,97,26,1
Svalbard206,3154,7225,287,2-25,045,6-61,3
Kontinentalsokkelen22 437,530 315,238 898,137 290,835,128,3-4,1
Kildeskatt på pensjon62,4127,9130,8136,1105,02,34,1