92897_tabell_108273_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
92897_tabell_108273
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Mars 2011Mars 2012Mars 2013Mars 2011 - Mars 2012Mars 2012 - Mars 2013
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt211 917231 867239 5909,43,3
Ordinær skatt til staten7 0099 2279 34031,61,2
Ordinær skatt på oljeutvinning11 00914 15413 27228,6-6,2
Særskatt på oljeutvinning18 05823 19622 29228,5-3,9
Fellesskatt til staten62 48465 26066 7164,42,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)17 0667 4767 9665,86,6
Ordinær skatt til primærkommunen34 18135 02537 5812,57,3
Medlemsavgift til folketrygda28 83230 98432 5357,55,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda243 05245 96249 8346,88,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar22558252158,7-91,1
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift154 218164 887175 6586,96,5
Ordinær skatt til staten6 5336 9777 4816,87,2
Fellesskatt til staten35 27038 80241 10710,05,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)16 9247 3367 8286,06,7
Ordinær skatt til primærkommunen33 44134 30736 8782,67,5
Medlemsavgift til folketrygda28 77330 92132 4777,55,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda243 05245 96249 8346,88,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar22558252158,7-91,1
 
Upersonlege skattytarar57 45666 72563 69816,1-4,5
Ordinær skatt til staten4562 2301 840389,0-17,5
Ordinær skatt på oljeutvinning11 00914 15413 27228,6-6,2
Særskatt på oljeutvinning18 05823 19622 29228,5-3,9
Fellesskatt til staten27 15126 39025 547-2,8-3,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1120116116-3,30,0
Ordinær skatt til primærkommunen662638630-3,6-1,3
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.2422552355,4-7,8
Ordinær skatt til staten1920195,3-5,0
Fellesskatt til staten6368637,9-7,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12224229,1-8,3
Ordinær skatt til primærkommunen7980731,3-8,8
Medlemsavgift til folketrygda5963586,8-7,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....