Offentlig sektor på Svalbard2015

Innhold

Arkiv for Offentlig sektor på Svalbard - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. oktober 2016 2015 Stopp i utgiftsveksten
23. november 2015 2014 Stor vekst i utgiftene
17. november 2014 2013 Annerledes offentlig sektor enn i Norge for øvrig
22. oktober 2013 2012 Høy andel av sysselsettingen innenfor statlig eid foretak
5. november 2012 2011 Stor offentlig sektor på Svalbard