11113_om_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11113_om
statistikk
2006-04-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2005

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".