144080_tabell_164392_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164392
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20092010201120122013
Totale inntekter1 345 4011 424 7571 574 6231 655 0671 664 462
Totale utgifter1 094 5041 142 2271 200 5201 250 6161 329 945
Overskudd250 896282 529374 102404 451334 517
 
Overskudd i statsforvaltningen276 656309 792397 585426 519358 987
Overskudd i kommuneforvaltningen-25 758-27 266-23 485-22 067-24 468