144080_tabell_164391_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164391
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
A. Inntekter337 258359 505388 013411 486435 155
Skatt på inntekt og formue128 005136 670133 930143 501151 780
Avgifter (produksjonsskatter)8 5659 2029 65510 11911 064
Formuesinntekter11 97111 55018 56815 41616 283
Renteinntekter4 8874 2395 0555 5335 699
Utbytte5 2645 0888 3974 9455 291
Uttak fra forretningsdrift1 8201983 1252 8873 060
Uttak fra annen virksomhet1 8201983 1252 8873 060
Bompenger, leieinntekter av grunn mv..2 0251 9902 0522 233
Gebyrinntekter41 96044 49947 19550 05652 812
Løpende overføringer146 758157 584178 665192 394203 216
Overføringer fra offentlig forvaltning142 533153 028172 663187 035197 550
Overføringer fra statsforvaltningen142 533153 028172 663187 035197 550
Andre innenlandske overføringer4 2264 5566 0025 3595 666
 
B. Løpende utgifter341 451366 417391 887416 071439 674
Lønnskostnader185 750195 204210 477221 634234 461
Kjøp av varer og tjenester67 47571 67174 20075 91679 419
Kapitalslit24 63530 77633 20335 24038 421
Produktkjøp til husholdninger17 65519 24420 79822 11923 388
Formuesutgifter10 48510 49412 13212 68113 191
Renteutgifter10 48510 49412 13212 68113 191
Stønader til husholdninger9 57510 28010 32410 48211 001
Sosialhjelp4 9624 8934 7764 7945 140
Andre stønader4 6135 3875 5485 6885 861
Subsidier10 96212 86113 47914 04814 472
Løpende overføringer13 58714 49615 44221 66123 022
Overføringer til offentlig forvaltning2 3482 6213 0248 4678 809
Overføringer til statsforvaltningen2 3482 6213 0248 4678 809
Overføringer til ideelle organisasjoner11 24011 87512 41713 19514 213
Kapitaloverføringer1 3291 3901 8342 2912 300
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet1 3291 3901 8342 2912 300
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)-4 193-6 911-3 875-4 586-4 520
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital18 02416 95414 55512 64813 516
Bruttoinvestering i fast realkapital43 37748 63449 25149 98954 037
Kjøp av fast realkapital43 95348 67949 32550 05054 102
Salg av fast realkapital-575-46-74-61-66
Kapitalslit (-)-24 635-30 776-33 203-35 240-38 421
Netto anskaffelse av tomter og grunn-718-904-1 493-2 101-2 100
Kjøp av tomter og grunn1 2161 0201 3431 2471 480
Salg av tomter og grunn (-)-1 935-1 924-2 836-3 348-3 580
 
E. Totale utgifter (B+D)359 475383 370406 443428 720453 190
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)-22 217-23 865-18 430-17 234-18 035
 
Lønn (egne bygg- og anleggsarbeider)157149177213224
Varer og tjenester (egne bygg- og anleggsarbeider)1 2701 1471 0241 0191 080