144080_tabell_164390_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164390
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Kommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
Rettet 25. februar 2014: Tallene på formål 045 og 049 er omfordelt (summen på formål 04 er uendret).
TOTALE UTGIFTER359 395382 226404 683427 100451 700
 
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting38 10537 36940 23442 61644 399
Av dette
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold20 81521 18723 09923 90324 840
013 Generell tjenesteyting6 8035 6865 0016 0286 371
017 Offentlige gjeldstransaksjoner10 48510 49412 13212 68113 191
 
03 Offentlig orden og trygghet3 6984 1444 2414 2704 588
Av dette
032 Brannvern og redningstjenester3 6984 1444 2414 2704 588
 
04 Næringsøkonomiske formål24 96835 29638 60640 64641 328
Av dette
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål1 5761 6631 3571 5731 104
045 Transport18 40028 54131 76833 55134 608
049 Næringsøkonomiske formål ellers4 9925 0925 4825 5235 616
 
05 Miljøvern13 52314 27714 75815 84116 173
Av dette
051 Avfallshåndtering4 7825 0425 0815 2515 352
052 Avløp og spillvann7 2057 7158 0468 7859 015
056 Miljøvern ellers1 5361 5201 6321 8051 807
 
06 Bolig og nærmiljø15 31316 26317 15517 52718 688
Av dette
061 Boligutvikling9 35110 04910 56010 69810 954
063 Vannforsyning5 9616 2146 5946 8287 734
 
07 Helse49 39751 43455 23662 23068 112
Av dette
072 Legetjenester mv.9 97610 33111 40911 74112 748
073 Sykehustjenester36 50638 05740 43046 88351 463
074 Forebyggende helsearbeid2 9153 0463 3973 6063 902
 
08 Fritid, kultur og religion21 05821 39422 20322 43423 536
Av dette
081 Fritid og sport7 2807 4007 4777 4157 821
082 Kultur5 8605 8636 2006 5776 899
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter4 5574 6504 8565 0495 289
086 Fritid, kultur og religion ellers3 3623 4823 6703 3933 527
 
09 Utdanning95 84699 339100 938104 441110 045
Av dette
091 Førskole og barneskole58 40860 89761 47563 10366 275
092 Ungdomsskole og videregående skole26 13026 20626 64727 65229 428
095 Utdanning udefinert nivå7 1067 7137 9208 4598 856
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning2 6882 8763 1453 3293 494
098 Utdanning ellers1 5141 6461 7511 8981 992
 
10 Sosial beskyttelse97 487102 711111 312117 095124 832
Av dette
101 Sykdom og uførhet34 77436 70340 41742 85045 833
102 Alderdom4 1004 3074 5714 7195 071
104 Barn og familie45 00447 13251 08553 97957 411
107 Sosial inkludering ellers13 61014 57015 23915 54716 516