144080_tabell_164388_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164388
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
Rettet 25. februar 2014: Tallene på formål 045 og 049 er omfordelt i kommuneforvaltningen (summen på formål 04 er uendret).
TOTALE UTGIFTER1 094 5041 142 2271 200 5201 250 6161 329 945
 
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting115 186115 613115 047112 690118 036
Av dette
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold41 96642 78244 58043 67747 291
012 Internasjonal økonomisk bistand23 16525 28324 52925 40026 367
013 Generell tjenesteyting12 41311 59811 72713 68414 296
014 Grunnforskning2 4402 4472 6782 5242 687
015 Fou alminnelig offentlig tjenesteyting793806822803837
016 Alminnelig tjenesteyting ellers492401428312359
017 Offentlige gjeldstransaksjoner33 91732 29630 28426 28926 201
 
02 Forsvar40 29138 27542 73240 21843 020
Av dette
021 Militært forsvar36 46734 53038 63036 63939 123
022 Sivilforsvar1 0359571 0739871 485
023 Utenlandsk militær bistand1 7731 6811 8151 3801 139
024 Fou forsvar660736753783829
 
03 Offentlig orden og trygghet23 46524 76426 37627 64030 146
Av dette
031 Politi11 28312 25812 92213 39314 219
032 Brannvern og redningstjenester4 5084 4934 9395 2176 657
033 Domstoler4 0204 0934 3484 7614 844
034 Fengsler3 2153 4123 5813 6723 794
036 Offentlig orden og trygghet ellers435504583592616
 
04 Næringsøkonomiske formål103 377110 061114 681122 590134 803
Av dette
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål12 72814 34712 51413 11713 149
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst15 29016 02716 21316 57917 140
043 Brensel og energi2 4553 1603 4684 0784 266
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet8696105108132
045 Transport60 66364 69169 95576 47387 376
046 Post og telekommunikasjoner1 2951 3921 2201 0441 390
047 Andre næringer910345530341329
048 Fou generelle næringsøkonomiske formål3 8614 0544 0844 1474 483
049 Næringsøkonomiske formål ellers6 0885 9506 5926 7036 539
 
05 Miljøvern15 44917 13418 18120 15724 027
Av dette
051 Avfallshåndtering4 7495 0295 0795 2445 345
052 Avløp og spillvann7 2047 7148 0458 7859 015
053 Forurensningsbekjempelse-5323076817693 640
054 Landskapsvern og biologisk mangfold1 3431 3821 4971 6651 274
055 Fou miljøvern6016066501 3062 397
056 Miljøvern ellers2 0852 0972 2302 3872 357
 
06 Bolig og nærmiljø16 54817 63518 37318 92820 195
Av dette
061 Boligutvikling10 51111 33311 70812 00512 354
063 Vannforsyning5 9506 2106 5916 8277 733
 
07 Helse179 034187 638198 200210 192224 929
Av dette
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr13 16513 85313 57814 12314 536
072 Legetjenester mv.40 20244 40346 53450 88253 408
073 Sykehustjenester116 039117 846126 083132 299143 072
074 Forebyggende helsearbeid6 2086 5126 9147 3187 922
075 Fou helse744686726704728
076 Helse ellers2 6774 3394 3664 8665 264
 
08 Fritid, kultur og religion31 98832 83134 68835 28637 467
Av dette
081 Fritid og sport8 7829 3209 4029 40210 002
082 Kultur12 31912 52413 20513 92514 810
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet302311321326348
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter7 0707 0487 9368 0688 621
086 Fritid, kultur og religion ellers3 5033 6163 8123 5353 670
 
09 Utdanning142 677148 344151 697157 679163 271
Av dette
091 Førskole og barneskole59 72162 24762 91064 55067 816
092 Ungdomsskole og videregående skole29 82030 06230 69631 88533 944
094 Universitets- og høgskoleutdanning36 55638 02839 16541 14340 412
095 Utdanning udefinert nivå9 75510 68611 19111 81312 506
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning4 0054 2624 5374 8234 936
098 Utdanning ellers2 0402 3102 4762 7322 876
 
10 Sosial beskyttelse426 490449 934480 544505 238534 051
Av dette
101 Sykdom og uførhet158 937165 136174 834180 904187 728
102 Alderdom132 043141 591157 776173 529188 912
103 Etterlatte6 0656 2546 7096 7286 548
104 Barn og familie85 13988 56493 69297 113101 569
105 Arbeidsledighet10 59513 05111 71210 57310 784
106 Bostøtte2 7023 1483 5503 1212 944
107 Sosial inkludering ellers18 29519 80320 10020 35921 806
109 Sosial beskyttelse ellers12 59912 26612 04512 77813 622