144080_tabell_164384_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164384
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
A. Inntekter333 637354 961381 198405 033427 233
Skatt på inntekt og formue130 886138 979133 008143 775151 081
Avgifter (produksjonsskatter)8 5599 2239 64710 11911 064
Formuesinntekter11 97111 55018 56815 41616 283
Renteinntekter4 8874 2395 0555 5335 699
Utbytte5 2645 0888 3974 9455 291
Uttak fra forretningsdrift1 8201983 1252 8873 060
Uttak fra annen virksomhet1 8201983 1252 8873 060
Bompenger, leieinntekter av grunn mv02 0251 9902 0522 233
Gebyrinntekter41 96044 49947 19550 05652 812
Løpende overføringer140 263150 709172 780185 667195 993
Overføringer fra offentlig forvaltning136 037146 153166 778180 308190 327
Overføringer fra statsforvaltningen136 037146 153166 778180 308190 327
Andre innenlandske overføringer4 2264 5566 0025 3595 666
 
B. Løpende utgifter341 371365 273390 128414 452438 184
Lønnskostnader185 750195 204210 477221 634234 461
Kjøp av varer og tjenester67 47571 67174 20075 91679 419
Kapitalslit24 63530 77633 20335 24038 421
Produktkjøp til husholdninger17 65519 24420 79822 11923 388
Formuesutgifter10 48510 49412 13212 68113 191
Renteutgifter10 48510 49412 13212 68113 191
Stønader til husholdninger9 57510 28010 32410 48211 001
Sosialhjelp4 9624 8934 7764 7945 140
Andre stønader4 6135 3875 5485 6885 861
Subsidier10 96212 86113 47914 04814 472
Løpende overføringer13 50813 35213 68220 04221 532
Overføringer til offentlig forvaltning2 2681 4771 2656 8477 319
Overføringer til statsforvaltningen2 2681 4771 2656 8477 319
Overføringer til ideelle organisasjoner11 24011 87512 41713 19514 213
Kapitaloverføringer1 3291 3901 8342 2912 300
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet1 3291 3901 8342 2912 300
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)-7 734-10 312-8 930-9 419-10 952
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital18 02416 95414 55512 64813 516
Bruttoinvestering i fast realkapital43 37748 63449 25149 98954 037
Kjøp av fast realkapital43 95348 67949 32550 05054 102
Salg av fast realkapital-575-46-74-61-66
Kapitalslit (-)-24 635-30 776-33 203-35 240-38 421
Netto anskaffelse av tomter og grunn-718-904-1 493-2 101-2 100
Kjøp av tomter og grunn1 2161 0201 3431 2471 480
Salg av tomter og grunn (-)-1 935-1 924-2 836-3 348-3 580
 
E. Totale utgifter (B+D)359 395382 226404 683427 100451 700
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)-25 758-27 266-23 485-22 067-24 468
 
Lønn (egne bygg- og anleggsarbeider)157149177213224
Varer og tjenester (egne bygg- og anleggsarbeider)1 2701 1471 0241 0191 080