144080_tabell_164383_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164383
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
A. Inntekter1 150 0701 217 4231 361 4651 437 1901 434 877
Skatt på inntekt og formue347 591393 412460 617471 087432 973
Avgifter (produksjonsskatter)276 365296 919308 527322 389341 485
Kapitalskatter2 4312 3771 7541 8872 246
Trygde og pensjonspremier234 864244 330261 263278 820294 339
Formuesinntekter261 708251 943300 414327 528327 943
Renteinntekter86 54881 95183 29575 65077 312
Utbytte69 52665 11086 41096 416110 194
Uttak fra forretningsdrift98 299100 263125 833148 431131 647
Uttak fra sdøe98 285100 258125 820148 446131 649
Uttak fra annen virksomhet14612-14-2
Bompenger, leieinntekter av grunn mv7 3354 6194 8777 0318 789
Gebyrinntekter21 16423 03323 59424 70524 762
Løpende overføringer5 9475 4095 29710 77411 131
Overføringer fra offentlig forvaltning2 2691 4741 2626 8487 321
Overføringer fra kommuneforvaltningen2 2691 4741 2626 8487 321
Bøter, inndragninger mv.1 7322 1522 0151 9781 938
Andre innenlandske overføringer1 8081 7312 0131 9091 835
Overføringer fra utlandet1385273938
 
B. Løpende utgifter857 484898 254951 674997 6921 050 458
Lønnskostnader144 389151 857161 880170 985178 738
Kjøp av varer og tjenester89 22791 51992 96096 195100 818
Kapitalslit24 89122 42224 32025 49128 901
Produktkjøp til husholdninger34 81537 69438 16039 58340 478
Formuesutgifter23 44021 80518 15713 61513 017
Renteutgifter23 43721 80218 15213 60913 010
Leie av tomter og grunn44566
Stønader til husholdninger316 923334 933356 625375 876392 959
Pensjoner202 050206 618223 641242 552259 232
Alderspensjoner127 911136 967153 708169 213184 465
Uførepensjoner62 78357 87759 23562 74364 358
Andre pensjoner11 35511 77410 69910 59510 410
Barnetrygd mv16 29616 25116 23116 32416 401
Barnetrygd14 78214 85014 88315 05915 190
Kontantstøtte1 5141 4021 3471 2651 211
Sykepenger, fødselspenger mv.49 94849 16450 21250 92953 382
Attføringsstønader21 1744 517000
Arbeidsavklaringspenger027 51836 03335 91836 123
Arbeidsløshetsstønader9 69512 21811 14910 12810 370
Utdanningsstønader9 4669 4299 95710 5497 666
Andre stønader8 2959 2209 4039 4789 785
Subsidier36 04037 09737 50639 76742 196
Løpende overføringer185 438198 466219 332233 272249 627
Overføringer til offentlig forvaltning136 037146 153166 778180 308190 327
Overføringer til kommuneforvaltningen136 037146 153166 778180 308190 327
Overføringer til ideelle organisasjoner20 39820 63421 78822 84524 763
Andre innenlandska overføringer1 7111 8502 0702 2802 520
Overføringer til utlandet27 29229 82928 69627 83832 017
Kapitaloverføringer2 3212 4612 7342 9093 724
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet1 2011 1941 2341 6292 347
Kapitaloverføringer til utlandet1 1201 2681 5001 2801 377
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)292 585319 169409 791439 499384 419
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital15 9309 37712 20612 98025 433
Bruttoinvestering i fast realkapital42 39532 90337 33539 04253 852
Kjøp av fast realkapital43 17633 71037 75039 56154 576
Salg av fast realkapital-781-807-415-519-724
Kapitalslit (-)-24 891-22 422-24 320-25 491-28 901
Netto anskaffelse av tomter og grunn-1 575-1 104-808-571482
Kjøp av tomter og grunn5856976407741 365
Salg av tomter og grunn (-)-2 160-1 801-1 448-1 344-883
 
E. Totale utgifter (B+D)873 414907 631963 8801 010 6711 075 891
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)276 656309 792397 585426 519358 987
 
Lønn (egne bygg- og anleggsarbeider)00000
Varer og tjenester (egne bygg- og anleggsarbeider)00000