Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art2010

Innhold

Arkiv for Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. februar 2011 2010 Stort underskudd i kommuneforvaltningen
19. februar 2010 2009 Stort underskudd i kommuneforvaltningen
18. februar 2009 2008 Stort underskudd for kommunene
22. februar 2008 2007 Underskudd i kommuneforvaltningen
22. februar 2007 2006 Overskudd i kommuneforvaltningen
17. februar 2006 2005 Redusert underskudd i kommuneforvaltningen
18. februar 2005 2004 Redusert underskudd i kommunene
17. februar 2004 2003 13 milliarder i underskudd for kommunene
14. februar 2003 2002 Kommuneunderskudd på 9,2 milliarder
6. februar 2002 2001 5 milliarder i underskudd
2. februar 2001 2000 10 milliarder i underskudd
5. desember 2000 1999 Økt underskudd for kommunene
9. februar 2000 1999 6 milliarder i underskudd
24. november 1999 1998 Stort underskudd for kommunene