Forsvaret - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Forsvarets websider.

Innhold

Arkiv for Forsvaret - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. juli 2014 2013 Flere reaksjoner fra Kystvakten
21. juni 2013 2012 Ett av ni statlige årsverk i Forsvaret
26. september 2012 2005-2011 Forsvaret brukte 36 milliarder kroner i fjor
29. juni 2011 2010 Kun ett av fem årsverk i førstegangstjeneste
1. november 2010 2009 Forsvaret størst i statsforvaltningen
7. april 2010 2008 Økte merutgifter til styrker i utlandet