Økonomiske analyser, 2/2015

Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

Publisert:

I forbindelse med pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 ble det framforhandlet en avtale mellom partene i offentlig sektor om tilpasninger i offentlig tjenestepensjon i 2009. Viktige punkter i denne avtalen er ikke endelig utformet. Det skaper usikkerhet rundt alderspensjonen for offentlige ansatte født etter 1953.På lengre sikt vil det bli tydeligere at offentlig sektor står utenfor deler av pensjonsreformen ved at de i mindre grad kan kompensere for levealdersjusteringen gjennom utsatt pensjonering.Yngre årskull av offentlige ansatte må trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå samme pensjon som før reformen.

Åpne og les artikkelen i PDF (738 KB)

Kontakt