Rapporter 1999/06

Etablering av publiseringsnivå mellom fylke og kommune

Standard for økonomiske regioner

Standarden ligger også i Klass: Klassifikasjoner og kodelister  og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.

Om publikasjonen

Tittel

Standard for økonomiske regioner. Etablering av publiseringsnivå mellom fylke og kommune

Ansvarlige

Anne Gro Hustoft, Henning Hartvedt, Erik Nymoen, Margareta Stålnacke, Harald Utne

Serie og -nummer

Rapporter 1999/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4671-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

76

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt