Økonomiske analyser, 6/2014

Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

Publisert:

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Observasjoner fra NAV for årene 2011 til 2013 viser at færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som vi tidligere har lagt til grunn. Videre har mange tatt ut hel eller delvis pensjon, mens de har fortsatt å arbeide. Begge disse endringene har ført til at utgiftene til alderspensjon i de første årene etter innføringen av reformen blir større enn tidligere beregnet. For 2014 er utgiftene til alderspensjon anslått å bli 12,5 milliarder kroner høyere enn om reformen ikke hadde blitt innført. Tidligere uttak av pensjon gir lavere årlige ytelser, og på lengre sikt blir den innstrammende effekten større.

Åpne og les artikkelen i PDF (610 KB)

Kontakt