Økonomiske analyser, 1/2015

Økonomisk utsyn 2014

Offentlig forvaltning

Publisert:

Dette kapitlet gir oversikt over inntekter, utgifter, fordringer og gjeld, samt konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning. Offentlig forvaltnings utgifter økte nominelt med 6,5 prosent fra 2013 til 2014, mens de samlede inntektene økte 5,4 prosent. Antall sysselsatte personer i offentlig forvaltning var 1,3 prosent høyere i 2014 enn i året før, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte i volum med 8,5 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt