Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Offentlig forvaltning

Publisert:

Dette kapitlet gir oversikt over inntekter, utgifter, fordringer og gjeld, samt konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning. Offentlig forvaltnings utgifter økte nominelt med 6,3 prosent fra 2012 til 2013, mens de samlede inntektene økte med kun 0,5 prosent. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 prosent, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 prosent målt i faste priser.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt