Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Offentlig forvaltning

Publisert:

Dette kapittelet gir et sammendrag av offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Foruten å gjennomgå statsfi nansene og kommuneøkonomien omtaler vi spesielt norsk skattenivå og off entlige utgifter i internasjonalt perspektiv, og ser nærmere på utgifter til helse samt utviklingen i bruk av eiendomsskatt i kommunesektoren.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt