Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Offentlig forvaltning

Publisert:

Totale offentlige utgifter beløp seg til 949 milliarder kroner i 2008. Utgiftene i løpende priser har økt jevnt det siste tiåret, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent. Selv om off entlige utgifter i løpende priser har økt betydelig i tiårsperioden siden 1999, har offentlige utgifter som andel av BNP for Fastlands-Norge sunket, fra 52,5 til 51,5 prosent i 2008.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt