Økonomiske analyser, 1/2008

Økonomisk utsyn

Offentlig forvaltning

Publisert:

Totale offentlige utgifter beløp seg til 822 milliarder kroner i 2006. Utgiftene i løpende priser har økt jevnt det siste tiåret, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent. Selv om off entlige utgifter i løpende priser har økt betydelig i perioden siden 1995, har offentlige utgifter uttrykt som andel av BNP for Fastlands-Norge sunket, fra 55,0 prosent til 52,2 prosent i 2006.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt