Økonomiske analyser, 1/2012

Økonomisk utsyn 2011

Offentlig forvaltning

Publisert:

Dette kapitlet gir oversikt over inntekter og utgifter, konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning. Offentlig forvaltnings utgifter økte nominelt med 4,8 prosent fra 2010 til 2011, mens de samlete inntektene steg med 10,2 prosent. Den sterke inntektsveksten har sammenheng med økte petroleumsinntekter. Alderspensjoner er den utgiftsposten som steg mest. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2011 med 1,8 prosent, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 1,3 prosent målt i faste priser.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt