Nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Endret:

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 433 milliarder kroner1 i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

  • Tallene er hentet fra
  • KOSTRA

1 Tallet er rettet 4. april  2018.

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2017

2017
Administrasjon og styring 7% 7
Barnehage 11% 11
Grunnskoleopplæring 19% 19
Helse og omsorg 31% 31
Sosialtjenester 5% 5
Barnevern 3% 3
Vann avløp renov./avfall 5% 5
Kultur 4% 4
Øvrige tjenesteområder 10% 10
Annet 5% 5

I fylkeskommunene var totale brutto driftsutgifter på 76,3 milliarder kroner, og de fordeler seg slik:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2016

2016
Administrasjon og styring 5 % 5
Videregående opplæring 45 % 45
Tannhelse 4 % 4
Samferdsel 30 % 30
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2 % 2
Kultur 4 % 4
Øvrige tjenesteområder 4 % 4
Annet 5 % 5

Samme svarprosent som i 2017

Svarprosenten til 15. mars var på 95,6, det samme som i 2017. Fylkeskommunene hadde en økning i svarprosenten på nesten 1 prosentpoeng, mens det i kommunene var en svak reduksjon fra i fjor på 0,4 prosentpoeng.

KOSTRA-tabellene får ny tematisk struktur

Sidene med KOSTRA-tall er i ferd med å bli fornyet. I tillegg til de eksisterende KOSTRA-tabellene er det derfor publisert tall i om lag 90 tabeller på ny tematisk struktur. Disse finner du under overskriften «Ny tabellstruktur» på de enkelte KOSTRA-statistikkene i Statistikkbanken.

Ta en titt på for eksempel tabellene under «Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner» for å bli kjent med den nye strukturen. Frem mot publiseringen av endelige tall 15. juni vil det bli lagt ut flere tabeller på ny struktur.

Se flere tabeller i Statistikkbanken

Kontakt