Publikasjon

Notater 2009/13

Managing government wealth in an aging society

The implications of fiscal rules

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen