Notater 2017/29

KOSTRA

Arbeidsgrupperapporter 2017

Dette notatet omfatter rapporter for 2016 fra KOSTRAs arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet. Representantene i arbeidsgruppene er fra Statistisk sentralbyrå, Kommunal- og arbeidsdepartementet, de aktuelle fagdepartementer, KS (Kommunenes Sentralforbund) og ev. andre brukere.

Rapportene vil bli gjenstand for behandling høsten 2017.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsgrupperapporter 2017. KOSTRA

Serie og -nummer

Notater 2017/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9581-2

Antall sider

260

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt