Økonomiske analyser, 6/2011

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, spesielt knyttet til hvordan EU håndterer gjeldskrisen. Veksten er svak i hele OECD-området, og også i framvoksende økonomier tegner veksten til å bli lavere. Veksten i både industriproduksjon og internasjonal handel har stoppet opp, for OECD-landenes del godt under den gamle toppen i 2008. I 3. kvartal økte BNP i euroområdet med bare 0,2 prosent for andre kvartal på rad, og mye peker mot en enda svakere utvikling i 4. kvartal. I Tyskland tok veksten seg noe opp i 3. kvartal, til 0,5 prosent, mens utviklingen var meget svak i Sør-Europa. USA har foreløpig unnsluppet de helt store utslagene i finansmarkedene, og også der vokste økonomien med 0,5 prosent i 3. kvartal. Boligprisene fortsetter å falle i flere land, og arbeidsledigheten er gjennomgående på svært høye nivåer. Tegn til økende kredittørke i Europa skaper ytterligere bekymring og understreker viktigheten av at europeiske myndigheter raskt enes om en løsning på statsgjeldsproblematikken som beroliger markedet. Vi legger til grunn for våre prognoser at gjeldskrisen ikke utarter til en ny global finanskrise, men at konjunkturnedgangen i OECD-området likevel vil vare til inn i 2014.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt