Notater 2011/01

Ett eksempel

Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA?

Ved årsskiftet 2007/2008 iverksatte Seksjon for Helsestatistikk (S. 330), med bistand fra Seksjon for Datafangstmetoder (S. 810), en omfattende omlegging av skjema 13 i Kostra. Skjemaet innhenter opplysninger om kommunale boliger og boligvirkemidler. Bakgrunnen for arbeidet var å bedre datakvaliteten, samt lette innrapporteringen for kommunene.

Både Seksjon for helsestatistikk og Seksjon for datafangstmetoder ønsket å gjøre skjema 13 til et mønsterskjema i Kostra. Tanken var at skjemaet skulle gjennomgå en best mulig utviklingsprosess, og at andre statistikkansvarlige i Kostra skulle kunne trekke lærdom fra både skjemaet og den utviklingsprosessen som skjema 13 har vært i gjennom. Prosjektet fikk støtte fra profilpotten i Kostra.

Målgruppen for dette notatet er statistikkansvarlige som ønsker å legge om spørreundersøkelsene sine. Notatet er nok mest nyttig for statistikkansvarlige som jobber med nærings- og forvaltningsstatistikk, men også ansatte som jobber med personstatistikk vil finne nyttige tips.

Utviklingen av skjema 13 skilte seg noe fra hvordan næringsskjemaer vanligvis utvikles i byrået. Det vanlige er at statistikkansvarlige utvikler næringsskjemaene på egen hånd. Dette skjemaet ble utviklet i nært samarbeid med en spørreskjemametodiker. Vanligvis brukes ikke kvalitative metoder i skjemautviklingsprosessen. I utviklingen skjema 13 har kvalitative metoder blitt brukt i hele utviklingsprosessen, både til å spesifisere informasjonsbehovet, få kunnskap om hva slags informasjon kommunene innehar og til å teste ut spørsmålsformuleringene. Resultatet er et skjema som består av spørsmål det er et udiskutabelt behov for, som er godt tilpasset den informasjonen kommunene besitter og som gjør at spørsmålene tolkes likt av svarpersonene.

Utviklingen av skjema 13 har vist at statistikkansvarlige og spørreskjemametodikere innehar kompetanse som utfyller hverandre godt. Statistikkansvarlig har god innsikt i fagfeltet, mens spørreskjemametodiker har kunnskap om hvordan skjemautviklingsprosessen bør gjennomføres, samt kunnskap om hvordan man lager skjemaer som er godt tilpasset svarpersonene.

Om publikasjonen

Tittel

Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA?. Ett eksempel

Ansvarlige

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen, Else Bredeli

Serie og -nummer

Notater 2011/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8018-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8017-7

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt