Rapporter 2002/25

Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD). Datainnsamlingen ble i hovedsak gjennomført i november og desember 2001, og inngikk som en del av SSBs omnibusundersøkelse.

Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil. 88 prosent av befolkningen er for utviklingshjelp, samme andel som i 1999. Litt over halvparten mener at beløpet som går til utviklingshjelp er passe. Denne andelen har vært stabil siden begynnelsen av 1980-tallet. En firedel mener beløpet burde reduseres.

Flertallet i befolkningen mener at Norge har råd til å gi utviklingshjelp, og en stor andel står fast på dette standpunktet selv om det skulle føre til en forverring av forholdene i Norge. Nødhjelpsaksjonene blir vurdert som mer vellykket enn den mer langsiktige bistanden. Hvordan midlene skal fordeles mellom nødhjelp og langsiktig bistand, er det mange som ikke har gjort seg opp noen mening om.

De aller fleste mener at det er riktig å stille betingelser for utviklingshjelpen. To av tre mener det er riktig å stille betingelser knyttet til respekt for menneskerettigheter . Økonomisk utvikling, likestilling og demokrati er også betingelser som mange mener det er riktig å stille til de landene som skal få utviklingshjelp.

Krig og konflikter, stor gjeldsbyrde og korrupsjon i utviklingslandene blir av nordmenn sett på som de viktigste årsakene til at det er vanskelig å få til økonomisk og sosial vekst i utviklingslandene.

Norges Røde Kors er den organisasjonen som driver utviklingshjelp som flest kjenner til. Som flere andre organisasjoner, er NORAD relativt godt kjent, men mindre kjent enn for to år tilbake. To av fem vet hva som er NORADs viktigste ansvarsområde, enda færre vet hvilken type prosjekt NORAD er involvert i. Andelen som kan nevne utviklingsland som Norge har et direkte statlig samarbeid med er lavere enn i 1999, tre av fire kjenner ingen samarbeidsland.

Prosjektstøtte: Direktoratet for utviklingssamarbeid.

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001

Ansvarlig

Liva Vågane

Serie og -nummer

Rapporter 2002/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Statlige finanser

ISBN (elektronisk)

82-537-5140-0

ISBN (trykt)

82-537-5139-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt