Økonomiske analyser, 2/2017

Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland

Publisert:

Handlingsregelen sier at oljeinntektene skal fases inn i norsk økonomi i takt med forventet realavkastning i Statens pensjonsfond utland. Den anslåtte realavkastningen ble nylig foreslått endret fra 4 til 3 prosent av fondskapitalen, og ifølge Nasjonalbudsjettet 2017 vil oljepengebruken i inneværende år være akkurat på den nye 3-prosentbanen. I denne artikkelen studerer vi hvordan det finanspolitiske handlingsrommet påvirkes av endringer i henholdsvis oljeprisen og internasjonale aksjekurser. Analysen illustrerer at den nye 3-prosentbanen er svært sensitiv for endringer i verdien av fondet.

Åpne og les artikkelen i PDF (175 KB)

Kontakt