Notater 2005/34

Forprosjektnotat

Et system for statistikk om statlig virksomhet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Et system for statistikk om statlig virksomhet. Forprosjektnotat

Ansvarlig

Siri W. Bogen

Serie og -nummer

Notater 2005/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Statlige finanser

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt