Økonomiske analyser, 5/2004

Eldrebølgen og offentlige finanser: Er de framtidige skatteinntektene undervurdert?

Publisert:

Det tegnes et dystert bilde av presset på offentlige finanser i tiårene framover i mange ”offisielle” framskrivninger. En av forutsetningene bak disse framskrivningene er at individenes gjennomsnittlige arbeidstilbud holder seg uendret over tid. Med en slik forutsetning har en imidlertid ikke utnyttet tilgjengelig informasjon om hvordan arbeidstilbudet vil reagere på den økonomiske veksten. Det kan da spørres om de offisielle framskrivningene svartmaler utviklingen i de offentlige finansene og dermed overdriver behovet for kutt i utgiftene gjennom blant annet pensjonsreform. Artikkelen analyserer denne problemstillingen ved å ta hensyn til plausible arbeidstilbudsresponser på den økonomiske veksten

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt