Notater 2015/13

Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

Publisering av 2012- og 2013-tallene

Innhold

I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen. Notatet dokumenterer datakildene som benyttes, bearbeiding og tilrettelegging av data, samt innlasting og publisering.

Publikasjonen er utarbeidet for å gi innsikt i rutinene knyttet til produksjon av KOSTRA-tall for videregående opplæring. Dette notatet inneholder kun dokumentasjon av prosessen, og ikke selve tallmaterialet. Tallene er publisert på KOSTRAs nettsider på ssb.no.

Kontakt