Notater 2015/13

Publisering av 2012- og 2013-tallene

Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen. Notatet dokumenterer datakildene som benyttes, bearbeiding og tilrettelegging av data, samt innlasting og publisering.

Publikasjonen er utarbeidet for å gi innsikt i rutinene knyttet til produksjon av KOSTRA-tall for videregående opplæring. Dette notatet inneholder kun dokumentasjon av prosessen, og ikke selve tallmaterialet. Tallene er publisert på KOSTRAs nettsider på ssb.no.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2012- og 2013-tallene

Ansvarlig

Manju Chaudhary

Serie og -nummer

Notater 2015/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9095-4

Antall sider

122

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt