Notater 2001/60

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2001

Ansvarlig

Gunnlaug Daugstad

Serie og -nummer

Notater 2001/60

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

126

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt