345329_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/strandsone/aar
345329_tabell
statistikk
2018-07-09T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
false

Byggeaktivitet i strandsonen2017/2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Arealbruk i strandsonen, status per 1. januar. Prosent. Dekar.fullscreen-iconArealbruk i strandsonen, status per 1. januar. Prosent. Dekar.excel-iconArealbruk i strandsonen, status per 1. januar. Prosent. Dekar.csv-iconArealbruk i strandsonen, status per 1. januar. Prosent. Dekar.
Tabell 2Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall.fullscreen-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall.excel-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall.csv-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall.
Tabell 3Antall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkefullscreen-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkeexcel-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkecsv-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylke
Tabell 4Arealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentfullscreen-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentexcel-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentcsv-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosent
Tabell 5Potensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeter.fullscreen-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeter.excel-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeter.csv-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeter.
Tabell 6Arealstatus i vassdragssonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Fylke. Prosent.fullscreen-iconArealstatus i vassdragssonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Fylke. Prosent.excel-iconArealstatus i vassdragssonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Fylke. Prosent.csv-iconArealstatus i vassdragssonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Fylke. Prosent.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB