229045_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/strandsone/aar
229045_tabell
statistikk
2015-07-08T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
false
Statistikk over byggeaktivitet, dispensasjoner, arealbruk og tilgjengelighet i strandsonen og vassdrag. I 2013 fortsatte strandsonen å krympe, men i mindre grad enn før.

Byggeaktivitet i strandsonen2013-2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Arealbruk i strandsonen, status per 1 januar, dekarfullscreen-iconArealbruk i strandsonen, status per 1 januar, dekarexcel-iconArealbruk i strandsonen, status per 1 januar, dekarcsv-iconArealbruk i strandsonen, status per 1 januar, dekar
Tabell 2Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått,fullscreen-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått,excel-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått,csv-iconSøknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått,
Tabell 3Antall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkefullscreen-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkeexcel-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylkecsv-iconAntall igangsetningstillatelser til bygging i strandsonen per år. Landet og Fylke
Tabell 4Arealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentfullscreen-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentexcel-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosentcsv-iconArealstatus i strandsonen og fordeling av tekniske inngrep. Status per 1. januar. Kommune. Prosent
Tabell 5Potensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeterfullscreen-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeterexcel-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmetercsv-iconPotensielt tilgjengelig strandsone per innbygger. Status per 1. januar. Kommune. Kvadratmeter

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB