269246_tabell_287174_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
269246_tabell_287174
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikk over utslipp av miljøgifter og svevestøv fra 1990 og fremover. Har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2015

Innhold

Utslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonn
2015
Svevestøv - TSP1Svevestøv - PM10Svevestøv - PM2,5
1Totalt svevestøvutslipp.
Alle næringer og husholdninger55 79039 80430 630
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart2 6582 6582 530
Utenriks luftfart - norske flyselskaper939393
Utenriks sjøfart - norskdrevne skip2 5662 5662 437
 
Utslipp fra andre næringer og husholdninger53 13237 14628 100
Jordbruk og skogbruk3 9243 1841 003
Fiske og fangst564564536
Akvakultur444
Bergverksdrift5 5232 720293
Utvinning av råolje og naturgass1 4961 4881 458
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass203186145
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri474034
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri100
Trelast-, trevare- og papirvareindustri823554517
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak000
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2 3142 1612 048
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri223178117
Produksjon av metaller2 1642 0991 443
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner643
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri1064
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon131212
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr511
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1 4031 2461 149
Vannforsyning, avløp og renovasjon655741
Bygge- og anleggsvirksomhet6 3761 847315
Varehandel og reparasjon av motorvogner55118249
Overnattings- og serveringsvirksomhet433
Post og telekommunikasjon56184
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon111
Finansierings- og forsikringsvirksomhet111
Omsetning og drift av fast eiendom222
Tjenesteytende næringer ellers151210
Rørtransport...
Transport ellers2 9571 8661 408
Undervisning585353
Helse- og sosialtjenester242119
Offentlig administrasjon og forsvar137131129
Husholdninger24 15418 49717 293

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB