269246_tabell_287172_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
269246_tabell_287172
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikk over utslipp av miljøgifter og svevestøv fra 1990 og fremover. Har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2015

Innhold

Utslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kg
2015
BlyKadmiumKvikksølvArsenKromKobber
Alle næringer og husholdninger7 5515013561 7333 34728 271
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart30633113176254171
Utenriks luftfart - norske flyselskaper671029484848
Utenriks sjøfart - norskdrevne skip2392485128206123
 
Utslipp fra andre næringer og husholdninger7 2454682431 5573 09328 100
Jordbruk og skogbruk19447912219
Fiske og fangst33316171322
Akvakultur100005
Bergverksdrift71034111
Utvinning av råolje og naturgass37132339129106
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass502222
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6124530
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri000001
Trelast-, trevare- og papirvareindustri152401366342371
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak000000
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri49944141578941 015
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri4891224471545500
Produksjon av metaller1 48572302813302 604
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner1001111
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri100026
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon000112
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr000007
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5143158283178
Vannforsyning, avløp og renovasjon1257410266232
Bygge- og anleggsvirksomhet24421414376
Varehandel og reparasjon av motorvogner115376151
Overnattings- og serveringsvirksomhet1011113
Post og telekommunikasjon000007
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon0000013
Finansierings- og forsikringsvirksomhet000001
Omsetning og drift av fast eiendom1000010
Tjenesteytende næringer ellers5123367
Rørtransport......
Transport ellers2 31737331341334 320
Undervisning2224310
Helse- og sosialtjenester212225
Offentlig administrasjon og forsvar8458824
Husholdninger1 9621313924028917 683

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB