200155_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
200155_tabell
statistikk
2015-01-20T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikk over utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere fra 1990 og fremover. Omfatter NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO, og har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksinfullscreen-iconUtslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksinexcel-iconUtslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksincsv-iconUtslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksin
Tabell 2Utslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i gfullscreen-iconUtslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i gexcel-iconUtslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i gcsv-iconUtslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i g
Tabell 3Utslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonnfullscreen-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonnexcel-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonncsv-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonn
Tabell 4Utslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kgfullscreen-iconUtslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kgexcel-iconUtslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kgcsv-iconUtslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kg
Tabell 5Utslipp til luft av PAH og dioksin, etter næringfullscreen-iconUtslipp til luft av PAH og dioksin, etter næringexcel-iconUtslipp til luft av PAH og dioksin, etter næringcsv-iconUtslipp til luft av PAH og dioksin, etter næring
Tabell 6Utslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonnfullscreen-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonnexcel-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonncsv-iconUtslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonn

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB