92629_tabell_93894_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
92629_tabell_93894
statistikk
2013-02-04T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2011

Innhold

Utslipp til luft av PAH og dioksin, etter næring
2011
PAH (kg)PAH-4 (kg)Dioksin (mg)
Alle næringer og husholdninger101 4019 00135 705
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart5 32813213 208
Utenriks luftfart59034
Utenriks sjøfart5 27013213 174
 
Utslipp fra norsk territorium96 0738 86922 497
Jordbruk og skogbruk1 459116624
Fiske og fangst732181 816
Akvakultur406
Bergverksdrift2348108
Utvinning av råolje og naturgass657151 699
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1954316
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri108720
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri100
Trelast-, trevare- og papirvareindustri263251 517
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak200
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri807100476
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri2 16695421
Produksjon av metaller35 1415 1992 430
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner1812
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri1003
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon205
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr800
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning91823666
Vannforsyning, avløp og renovasjon101320
Bygge- og anleggsvirksomhet6712935
Varehandel og reparasjon av motorvogner2432715
Overnattings- og serveringsvirksomhet1212
Post og telekommunikasjon3342
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon1011
Finansierings- og forsikringsvirksomhet912
Omsetning og drift av fast eiendom2221
Tjenesteytende næringer ellers61018161
Rørtransport...
Transport ellers7 6187102 379
Undervisning3012
Helse- og sosialtjenester2029
Offentlig admistrasjon og forsvar782145
Husholdninger43 9182 4559 601

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB