260545_tabell_270564_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
260545_tabell_270564
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor;Svalbard
no
false
I 2015 ble det kastet 2,3 millioner tonn husholdningsavfall i Norge. En tredjedel av avfallet gikk til materialgjenvinning.

Avfall frå hushalda2015

Innhald

Hushaldsavfall etter materiale. 1000 tonn.1
1992200220142015
1Alle avfallsmengder er justert for grovavfall og næringsavfall
Rettet 24. juni 2016.
Hushaldningsavfall i alt1 0121 6132 2642 288
Restavfall926881994986
Papir, papp og drikkekartong57246277270
Glas11375760
Plast0,153637
Metall6,6448384
EE-avfall..274748
Matavfall og anna våtorganisk1,1141182181
Treavfall0,688274283
Park- og hageavfall084159164
Tekstilar1900
Farleg avfall..105862
Utsortert brennbart avfall2934
Anna9426879