255931_tabell_266833_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfbygganl/aar
255931_tabell_266833
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
false
Årlige, nasjonale tall for avfallsmengder fra bygge- og anleggsvirksomhet, fordelt på materiale og behandlingsmåte og bidrar til å komplettere avfallsregnskapet.

Avfall fra byggeaktivitet2014

Innhold

Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn 2014.
Avfallsbehandling i altLevert til materialgjenvinningKomposteringBiogassbehandlingEnergiutnyttelseDeponeringAnnen behandling/uspesifisert
Materialtyper i alt1 866 9491 017 935210575 000206 84967 146
Trevirke262 0871 81930259 8851379
Papir og papp25 26624 013001 203050
Plast5 1484 08000451361256
Glass9 0576 1050007692 182
Metall86 71486 689004021
Gips65 92244 72400019 8501 348
EE-avfall9 7527 474001 1861 00884
Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer777 167599 455000133 94943 763
Forurenset tegl og betong21 938000221 9380
Annet avfall22 6612 5920071617 1932 160
Blandet restavfall320 118170180306 4294 1929 309
Asfalt237 876235 5920001192 165
Farlig avfall23 2435 221005 1247 4695 429

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB