Rapporter 1999/05

En case-studie

Vurdering av skadefunksjonsmetoden til bruk på vegprosjekt

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Vurdering av skadefunksjonsmetoden til bruk på vegprosjekt. En case-studie

Ansvarlig

Knut Einar Rosendahl

Serie og -nummer

Rapporter 1999/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4670-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt