Samfunnsspeilet, 1998/5

Støy og forurensning i Oslo

Vi kan stole på hva folk sier om støy og støv

Publisert:

Når folk i intervjuundersøkelser svarer at de er utsatt for støy, stem/ eller annen forurensning, så kan man lure på om de overdriver fordi spørsmålet settes på dagsorden. Vår undersøkelse viser at dette som regel ikke er tilfellet. Støykartlegging viser at de som oppgir at de plages av støy, også oftest bar i strok som er eksponert for støy. Det samme gjelder for luftforurensning.

Åpne og les artikkelen i PDF (22.8 MB)

Kontakt