Samfunnsspeilet, 1999/4

Vi bekymrer oss mindre for miljøet

Publisert:

Mens risikoen for en altutslettende atomkrig skapte bekymring og angst i de første tiårene av etterkrigstida, har etter hvert miljøproblemene overtatt som den store trusselen i manges bevissthet. For ti år siden var nordmenn flest svært bekymret for miljøtilstanden og utviklingen. Nå har bekymringen blitt mindre på nesten alle felter, mens miljøutviklingen har vært mer sammensatt. Den reduserte bekymringen gir redusert miljøengasjement. Er det slik at bekymringen avtar fordi vi har en følelse av at vi har tatt tak i problemene?

Åpne og les artikkelen i PDF (12.8 MB)

Kontakt